Sandplay Terapi er en terapiform, der foregår ved, at barnet leger med og former sandet i en overskuelig boks med sand. Barnet kan også sætte figurer, symboler og ting fra naturen op i sandlandskabet. Gennem legen og min indsigt i den proces, der opstår, sker der en indre udvikling i barnet, som gør, at dets konflikter bearbejdes og efterhånden aftager eller opløses. Barnet bliver eksempelvis i stand til at:
 • håndtere sin vrede og sorg
 • koncentrere sig
 • føle sig tryg hjemme og ude
 • indgå i sociale sammenhænge
 • få kammerater
 • falde i søvn og sove godt
Udvikler jeg-følelse
Barnets leg i sandet hjælper det til at fordybe sig i sig selv. Min forståelse understøtter og styrker barnets jeg-udvikling. En stærk jeg-følelse er nødvendig for at kunne håndtere svære følelser og situationer i dagligdagen og for at kunne udvikle sine indre evner og kvaliteter.

Terapi-forløbet
 • terapiforløbet begynder med, at jeg taler med forældrene om barnet og dets adfærd, samt om de påvirkninger, der kan have betydning for dets trivsel: skilsmisse, flytning, mobning, (tidlige) traumer eller adoption
 • barnet kommer første gang – og kan tage sin mor eller far med ind i terapirummet, hvis det har behov for det
 • terapien fortsætter ved, at barnet typisk kommer en gang om ugen i en time
 • undervejs i forløbet inddrages forældrene, så de kan støtte barnet i processen
 • barnets terapiforløb kan vare fra to til tolv måneder eller mere
 • når terapien ophører, er det vigtigt, at barnet får mulighed for at komme og sige et sidste farvel
 • ud over sandplay terapi arbejdes der med andre former for terapi såsom ler, tegning og musik med mere
Læs mere om Sandplay Terapi