Sandplay terapi (Sandplay Therapy)

Oprindelse
Sandplay Terapi er udviklet af den schweiziske terapeut Dora Kalff (1904 – 1990) og har sit udspring i Margaret Löwenfelds arbejde. Det er en overvejende non-verbal terapiform, som tager afsæt i C.G. Jungs (1875 – 1961) teorier om de ubevidste kræfter i menneskets psyke og betydningen af symboler. Dora Kalffs concept var det ”frie og beskyttede rum”, som understregede de nonverbale, ikke-indgribende aspekter af terapien og det containing (rummelige) og ikke- vurderende terapeutiske rum.

Neurovidenskabelige Undersøgelser
Nylige neurovidenskabelige undersøgelser tyder på spændende resultater m.h.t. de effektive resultater af metoden, som bevirker, at der dannes sensorisk kontakt til den måde, hvorpå hjernen behandler traumer, hvilket hjælper med til at skabe udviklingsmæssig vækst.

C.G. Jung: ”Skabelsen af noget nyt sker ikke via intellektet, men ud fra det instinktive behov for leg, som opstår ud fra en indre nødvendighed. Den skabende psyke leger med ting, som den holder af.”

C.G. Jung: Hænderne vil ofte løse et mysterium, som intellektet har kæmpet forgæves med”.

Udbredelse
Sandplay Terapi har inden for de sidste 25-30 år bredt sig fra Schweiz til mange dele af verden bl.a. USA og Sydamerika, Japan, Kina, Tyskland, Storbritannien og Holland. Der er oprettet et internationalt selskab for Sandplay Therapy (ISST – International Society for Sandplay Therapy). Under uddannelsen gennemgår de studerende selv et Sandplay Terapi-forløb, så de lærer at håndtere de stærke energier og muligheder, som metoden rummer.