Arbejdsform

Arbejdsformen i Sandplay Terapi

For børn er leg en naturlig måde at kommunikere, undersøge og lære på. For et barn kan det være en hjælp at opbygge en relation til en neutral person og finde nye måder at give udtryk for sine følelser på eller for, hvad der ellers sker i barnets liv. Barnet leger i sandboksen enten ved at forme sandet med sine hænder, ved at lege med figurer i sandet – eller begge dele. Barnet kan arbejde i stilhed, eller det kan fortælle om, hvad det laver. Via syns-og berøringssansen skaber barnet et tredimensionelt sandbillede, som giver udtryk for indre billeder og ubevidst indhold fra barnets oplevelsesverden.

Et ensomt barn kan f.eks. begynde med at skabe et billede med ganske få ting. Et vredt barn opstiller måske mange kanoner. Sandbillederne bliver mere komplekse i løbet af terapiprocessen. Hvert barn arbejder på sin egen måde og med egne temaer, der svarer til barnets problemstillinger.

Sådan virker Sandplay Terapy
Terapien giver barnets indre oplevelser og følelser form, og det hjælper barnet til at bearbejde sine problemer på en legende og kreativ måde. Samtidig giver det terapeuten mulighed for at forstå symptomerne, og hvordan de er opstået, så hun kan støtte barnet i processen.
Terapien styrker barnets indre ligevægt og jeg-følelse således, at det bedre kan takle sine vanskeligheder samt de problemer, der naturligt opstår i ethvert barns liv.

Faserne i Sandplay Terapi
Alle Sandplay Terapi-forløb er forskellige fra barn til barn – og det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Dog består nogle forløb af disse tre faser:

Fase I
Barnet skaber positive sandbilleder, som danner et følelsesmæssigt positivt grundlag for at turde gå i gang med fase II.

Fase II
Barnets vanskeligheder oprulles og bearbejdes. Barnets sandbilleder ændrer sig og nye muligheder og handlemønstre opstår.

Fase III
Der sker en stabilisering af de nye handlemønstre, der er opnået i fase II. Barnet er typisk mere roligt og harmonisk og i stand til at indgå i sociale relationer med sin omverden.

Det er vigtigt, at barnet går igennem fase III uden afbrydelse, så det får mulighed for at føle sig sikker på de nye handlemønstre, der er opnået i terapiforløbet og dermed stabilisere barnets jeg-udvikling.

Læs mere om Sandplay terapi her